LOADING CLOSE

A karrieredző szerepe mint MENTOR

A mentor jelentése az idegen szavak jelentése szerint: pártfogó, tanácsadó, nevelő. A professzionális segítő kapcsolatban a mentor személyisége az egyik legfontosabb „munkaeszköz”.

 

Empátia

A munkaerőpiaci mentor képes legyen beleélni magát a munkanélküli helyzetébe és megértéssel, elfogadó légkörben kezelni problémáit. Ugyanakkor a szükséges objektivitást megtartandó a mentornak nem szabad teljes mértékben azonosulni a munkanélküli élethelyzetével.

Tapintat

A segítő beszélgetéseknek intim légkörben kell lezajlaniuk, arra azonban figyelni kell, hogy csak a probléma megoldása szempontjából releváns témákat érintsük.

Elfogadás és tisztelet

A munkaerőpiaci mentor fogadja el az ügyfelét, és ne törekedjen a mindenáron való megváltoztatására. Elfogadással és tisztelettel el lehet érni, hogy az ügyfél megnyíljon és együttműködjön.

Őszinteség, nyitottság, támogató szemlélet

Fontos, hogy a munkaerőpiaci mentor a problémamegoldás során folyamatosan bátorítsa ügyfelét és szinte visszajelzést nyújtson neki.

Szakmai felkészültség, közérthetőség

A munkaerőpiaci mentornak felkészültnek kell lennie az adott témakörben. Kerülni kell a szakszavakat és a szakkifejezések értelmetlen automatikus használatát.

Jó kommunikációs képesség

A segít munkában a verbális és non-verbális eszközök használatának, a folyamatos odafigyelésnek, a szemkontaktusnak, az aktív hallgatásnak illetve a folyamatos visszajelzéseknek komoly szerepük van.

Problémamegoldó gondolkodás

A munkaerőpiaci mentor az ügyfelek által hozott problémákra más-más megoldási lehetőségeket – személyre szabott megoldásokat – nyújt.

Diplomáciai készség, alkalmazkodó készség

Fontos a közös célok érdekében történ együttmunkálkodás, az egyéni sikerek alárendelése magasabb céloknak.

Konfliktuskezelő képesség

A mentor a munkavállalást befolyásoló egészségügyi és szociális problémákat is kezeli , hiszen e nélkül munkaerő-piaci integrációja nem lehet sikeres.  A mentor mozgósít szükséges mindazon külső és belső, illetve szakmai erőforrásait, amelyek segítségével egy komplex, a felmerül szükségletekhez rugalmasan alkalmazkodni képes szolgáltatás megteremtése biztosítható. Ebből adódóan a tanácsadó  olyan professzionális tudással rendelkezik, amely kiinduló alapja lehet a  célok elérésének.   

Az alapelvek közül kiemelten fontos a bizalom, a titoktartáson alapuló kapcsolat, a személyes adatok védelme, amelyről az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezik.  

 

Author: Eideh Titanilla

Karrieredző